Activitats

Des de 1 de desembre de 2021 Molivers és la responsable del servei de neteja i manteniment dels espais verds, les zones de jocs infantils i les àrees de socialització canina de Molins de Rei.


Molivers disposa d’un equip humà d’onze persones dedicades a atendre les necessitats derivades de la nostra activitat principal. Alhora, es compta amb 4 furgonetes 100% elèctriques, un camionet de 3500kg per càrregues vegetals, una màquina per segar grans extensions de gespa, i diverses màquines de mà, tant a bateria com de combustió, així com eines per realitzar les diverses tasques pròpies de jardineria.

Degut al curt recorregut de l’empresa en la gestió de l’activitat de neteja i manteniment d’espais verds, zones de jocs infantils i àrees de socialització canina del municipi. Aquesta anirà millorant la planificació dels seus recursos per fer més eficient el servei, alhora, que s’incorporarn probablement més actius materials i persones amb l’objectiu de cobrir el 100% de les necessitats que es deriven del servei dins de Molins de Rei.


El personal de Molivers està compromés amb prestar un servei d’alta qualitat que retorni a Molins de Rei. Tanmateix, l’empresa vol trasnmetre el missatge d’empoderament a les ciutadanes i ciutadans del nostre municipi, per tal de preservar i millorar entre tots aquells espais amb més o menys singularitat però que configuren la ciutat.

Molivers segueix treballant, juntament amb l’Ajuntament de Molins de Rei, per tal d’integrar noves activitats dins del nostre dia a dia, amb l’objectiu de prestar millors serveis a la ciutadania del municipi.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email